Οθόνη

Αγαπητοί σπουδαστές,

σας υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που σας παρέχεται από την επιχείρηση  Online Courses  είναι της αποκλειστικής της ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για δική σας αποκλειστική και μόνο χρήση και δεν σας επιτρέπεται να παραχωρήσετε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Με την εγγραφή σας και την είσοδο σας στην Ιστοσελίδα μας www.onlinecourses.gr αποδέχεσθε τον περιορισμό αυτό, τον οποίο δεσμεύεστε να τηρήσετε και μετά την λήξη των μαθημάτων σας και την διακοπή της συνεργασία μας.

 Η Online Courses σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το Νέο  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και δεν τα δίνουμε ποτέ σε τρίτους. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την εγγραφή σας, την έκδοση των αποδείξεων και την πρόσβασή σας στο εκπαιδευτικό υλικό της Ιστοσελίδας μας.

Μετά το πέρας των μαθημάτων χρησιμοποιούμε μόνο το e-mail σας για την αποστολή ευχετηρίων καρτών και ενημερώσεων για προσφορές και θα θέλαμε να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία μαζί σας.

Αν ολοκληρώσετε τον κύκλο μαθημάτων σας και δεν επιθυμείτε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας, ενημερώστε μας σχετικά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Φιλικά,

                                                                                                                                                                                                         Online Courses


    Site announcements